ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

El.parduotuvės pirkimo-pardavimo sutarties ištrauka

8.1.Asmens duomenų valdytojas yra Pardavėjas UAB „Amberfarma“, juridinio asmens kodas 302578874, registracijos adresas S.Konarskio g. 21, Vilnius, veiklos adresas Savanorių pr. 22, Vilnius.
8.2. Asmens duomenų valdytojas laikosi Lietuvos Respublikos duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų ir yra užsiregistravęs asmens duomenų valdytojų valstybės registre, duomenų valdytojo numeris – P7981. 
8.3. Duomenų valdytojas Pirkėjo asmens duomenis tvarko el.prekybos sutarties sudarymo ir vykdymo bei  tiesioginės rinkodaros vykdymo  tikslu.
8.4. Sudarydamas pirkimo sutartį Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamo pirkimo sutarties įvykdymo tikslu.
8.5. Sutikdamas gauti naujienalaiškius, Pirkėjas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. 
8.6. Naujienlaiškio prenumeratos Pirkėjas gali atsisakyti bet kuriuo metu paspaudęs nuorodą gautume naujienlaiškyje ar elektroninio pašto adresu info@nakvisa.lt parašęs žinutę "nebesiųsti naujienlaiškio".
8.7. Jokie Pirkėjo asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias šalis, išskyrus:

8.7.1. Pirkėjo asmens duomenys yra perduodami prekių pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu Pirkėjas pateikė užsakymą Pardavėjui ir prekės turi būti pristatytos Pirkėjui

8.7.2. Buhalteriniai dokumentai (sąskaitos) su asmens duomenimis yra perduodami apskaitos įmonei.

8.7.3.Elektroninio pašto adresai yra perduodami naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, jeigu Pirkėjas pageidauja gauti Pardavėjo naujienlaiškius. 

8.7.4. Kitais atvejais, kada tai privaloma pagal įstatymus
8.8. Pirkdamas prekes užsiregistruodamas arba be registracijos Pirkėjas turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. 
8.10. Užsiregistravusių prie Parduotuvės internetinės svetainės Pirkėjų asmens duomenys yra saugomi 2 (du) metus nuo paskutinio pasinaudojimo el. parduotuves www.nakvisa.lt paskyra. Neužsiregistravusių prie Parduotuvės internetinės svetainės, tačiau pareiškusių valią gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus Pirkėjų asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo Pirkėjo pareikšto atsisakymo (tiesioginės rinkodaros prenumeratos atšaukimo) gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.
8.11. Pirkėjas turi teisę susipažinti su informacija, susijusia su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu, turi teisę reikalauti šiuos duomenis ištaisyti, turi teisę reikalauti nutraukti asmens duomenų tvarkymą ir teisę reikalauti „pamiršti“ Pirkėją. Pirkėjas turi atsiųsti laisvos formos prašymą Pardavėjui elektroniniu paštu info@nakvisa.lt.
8.12. Pirkėjo teises įgyvendinantys veiksmai bus atlikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Jeigu Pirkėjo duomenų tvarkymo veiksmai neprieštarauja teisės aktams, reguliuojantiems Pardavėjo veiklą, norinčiam susipažinti su savo asmens duomenis Pirkėjui, jie neatlyginamai gali būti teikiami ne dažniau nei kartą per kalendorinius metus.
8.13. Pirkėjas, užsiregistruodamas El.parduotuvėje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
8.14. Pardavėjas nerenka ir netvarko jokių su mokėjimais susijusių duomenų. Visas mokėjimų operacijas ir su jomis susijusius duomenis tvarko UAB “Paysera LT”, arba, mokant pavedimu, Pirkėjo bankas.
8.15. Pardavėjas El.parduotuvėje naudoja slapukus - trumpus tekstinius failus, kuriuos Pirkėjo sutikimu, patalpiname Pirkėjo galiniame įrenginyje tam, kad būtų išsaugotas Internetinėje svetainėje suformuotas Jūsų elektroninis apsipirkimo krepšelis bei Pirkėjo autentifikavimo tikslu. Pirkėjo privati informacija, saugoma Pirkėjo galiniame įrenginyje, yra žinoma tik Pirkėjui ir Pardavėjas jokiais įmanomais būdais, patalpindamas slapukus Pirkėjo galiniame įrenginyje, neturi prieigos prie Pirkėjo privačios informacijos.
8.16. Siekiant užkirsti kelią nesankcionuotai prieigai arba neteisėtam asmens duomenų pasisavinimui bei apsaugoti surinktą informaciją apie Pirkėją, Pardavėjas yra įdiegęs tinkamas fizines, elektronines ir valdymo priemones.
8.17. Duomenų saugumui jų siuntimo metu užtikrinti įmonė naudoja SSL protokolą.
8.18. Pardavėjas laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.